Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2019
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2019 tải tại đây
Đề cương tuyên truyề kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Đề cương tuyên truyề kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) tải tại đây
Các văn bản về Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Các văn bản về Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công văn 4047 ngày 28/12/2018 của BTV Tỉnh ủy vể Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ... tải tại đây

Kế hoạch 167 ngày 28/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về Lấy phiếu tín nhiệm... tải tại đây

Hướng dẫn 02 ngày 13/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ... tải tại đây

Hướng dẫn 07 ngày 05/5/2017 của BTV Đảng ủy Khối về Công tác xây dựng quy hoạch cán bộ... tải tại đây

Công văn  586 ngày của BTV Đảng ủy Khối về Lấy phiếu tín nhiệm và bổ sung quy hoạch... tải tại đây

Biểu mẫu quy hoạch bổ sung... tải tại đây

Mẫu phiếu tin nhiệm và tổng hợp phiếu tín nhiệm... tải tại đây

Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm... tải tại đây

Đề cương các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
Đề cương các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII tải tại đây
Hồ sơ mẫu biểu tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018

Hồ sơ mẫu biểu tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018


Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng
Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, tại đây
Quy trình kiểm tra giám sát của UBKT.
Tải quy trình kiểm tra giám sát của UBKT tại đây
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An