Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY (25/03/2014 01:37 PM)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

1. Chức năng:

         Ban Tổ chức Đảng ủy là cơ quan tham m­ưu của Đảng ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và của cơ quan Đảng ủy. 

        2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban của Đảng ủy nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, chương trình, đề án, sơ tổng kết các lĩnh vực nêu trên của Ban Thường vụ, BCH  Đảng bộ.

-  Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, việc thi hành điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ.     

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức, cán bộ, giúp Ban Thường vụ đánh giá, nhận xét cán bộ trong Đảng bộ.

- Chủ trì, Phối hợp với các Ban của Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách hàng năm của Đảng bộ.

- Giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định công tác phát triển Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng, phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên, công tác thống kê của Đảng, quản lý đảng tịch, xóa tên đảng viên vi phạm.

- Tham mư­u cho Ban Thư­ờng vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện công tác tổ chức và cán bộ: tiếp nhận, bố trí cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ cấp ủy cơ sở và tại cơ quan Đảng ủy, củng cố kiện toàn cấp ủy trong Đảng bộ.

3. Tổ chức bộ máy, nhân sự.

               - Biên chế: 04 cán bộ.

               - Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban.

               - Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy:

* Đồng chí Chu Bá Long

                Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức

Mail: Chubalong76dcd@gmail.com

                Điện thoại: 0982254789

* Đồng chí Trịnh Bá Vinh:

               Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức

               Email: Vinhnhung1959gmail.com

               Điện thoại: 0912487186

* Đồng chí Trần Quốc Tuấn:

Chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức

                Email: Quoctuanduccqtinh@gmail.com

                Điện thoại: 0975848697

* Đồng chí Trần Thị Vân Anh

                Chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức

                Email: Vananhdukna@gmail.com

                Điện thoại:01675067676

4. Liên hệ:

- Văn phòng Ban Tổ chức Đảng ủy: Tầng 1, Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (Số 29 Đường An Dương Vương, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Điện thoại:           - 038.8601146

- 038.3593446 |  Đầu trang
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện Ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An