Skip portletPortlet Menu
Văn bản hướng dẫn
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách văn bản hướng dẫn
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
10-CT/TW 30/03/2007 Chỉ thị của ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng Tải về
01-HD/TW 05/01/2012 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng Tải về
07-HD/BTCTW 11/10/2011 Hướng dẫn về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên Tải về
09-HD/BTCTW 02/03/2012 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ Tải về
97-QĐ/TW 22/03/2004 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp Tải về
98-QĐ/TW 22/03/2004 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Tải về
165-QĐ/TW 21/06/2006 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí Tải về
171-QĐ/TW 27/06/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng Tải về
1352 - QĐ/TU 11/11/2011 Quy định về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên Tải về
45-QĐ/TW 01/11/2011 Quy định về Thi hành Điều lệ Đảng Tải về
76-QĐ/TW 15/06/2000 Quy định về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân n Tải về
03 KH/ĐU 20/08/2010 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVIII nhiệm kỳ 2010 - 2015 Tải về
01 NQ/ĐU 12/12/2011 Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tải về
181-QĐ/TW 30/03/2013 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Tải về
1084-QĐ/UBKTTW 05/12/2012 Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tải về
Số 93/Ctr-BCĐ 28/02/2014 Chương trình công tác Dân vận chính quyền năm 2014 Tải về
105 -KH/ĐU 09/07/2014 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “60 năm, truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An”. Tải về
94 - KH/ĐU 24/02/2014 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 22/9/1954 – 22/9/2014) Tải về
Nội san Chào mừng 55 năm Ngày thành lập Đảng bộ và đón nhận Huân chương lao động Hạng ba 25/08/2014 Nội san Chào mừng 55 năm Ngày thành lập Đảng bộ và đón nhận Huân chương lao động Hạng ba Tải về
124 - HD/ĐU 26/08/2014 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An