Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội CCB.
Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh hiện có 30 tổ chức với 17 chi Hội, 374 Hội viên, có 352 hội viên là đảng viên. Xác định rõ đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Năm 2016, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội trong Khối.
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện Ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An