Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng
Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, tại đây
Quy trình kiểm tra giám sát của UBKT.
Tải quy trình kiểm tra giám sát của UBKT tại đây
Quyết định ban hành quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/06/2017 của BCH TW về quy định giám sát trong Đảng
Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/06/2017 của BCH TW về quy định giám sát trong Đảng, tại đây
Quy định 263-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của BCH TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Quy định 263-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của BCH TW  về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, tại đây
Quyết định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
Quyết định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng , tại đây
Quy định 181- QĐ/TW ngày 30-3-2013 của BCH TW quy định về xử lý kỷ luật đảng viên
Quy định 181- QĐ/TW ngày 30-3-2013 của BCH TW quy định về xử lý kỷ luật đảng viên, tại đây
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181- QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Căn cứ Quy chế làm việc của y ban Kiểm tra Trung ương khóa XI;

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện Ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An